Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli

Typ:
projekt konkursowy
Powierzchnia:
11 300 m2
Projekt:
2018
Autorzy:
Elżbieta Hellstein, Mariusz Pawlus, Karolina Studencka, Aneta Świeżak
Podstawowym założeniem ideowym jest kontynuacja ogrodu - pomnika wokół domu urodzenia Fryderyka Chopina. Współczesną reinterpretacją zastanego kontekstu jest podniesienie fragmentu ogrodu, tworzącego ogród wertykalny.
Zielona elewacja budynku stanowi naturalną kontynuację istniejącej tkanki parkowej.
Poprzez zniekształcenie budynku, w centralnej części budynku uzyskujemy przeszkloną, ogrodową przestrzeń głównego placu - foyer. Natomiast tektonika formy budynku kształtuje wnętrza.