Koncepcja Wystawy Stałej Centrum Nauki w Szczecinie

Powierzchnia:
3500 m2
Projekt:
2017
Inwestor:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Współautorzy:
STUDIO WYSTAW Piotr Wysocki, arch. Michał Czasnojć (część architektoniczno - wizualna)
dr Tomasz Budzan, dr hab. inż. Przemysław Mazurek, mgr Paulina Zadrąg, mgr Przemysław Manna (część naukowo - merytoryczna)
Wizualizacje:
Łukasz Boniewski
Tematem projektu jest wstępna koncepcja wizualna wyposażenia Centrum Nauki w Szczecinie. Podstawą opracowania była autorska koncepcja Muzeum Fal przygotowana przez prof. J. Stelmacha, L. Karwowskiego, T. Budzana oraz Zespół ds. Rozwoju Muzeum Morskiego. Motywem przewodnim ekspozycji jest woda traktowana jako żywioł fizyczny oraz jej wpływ na inne zjawiska. Głównym elementem ma być kaskada wodna, która stanowiła będzie narrację pomiędzy wszystkimi poziomami wystawy. Prezentowane będą tu zagadnienia związane z: falą jako sposobem przekazywania energii, ruchem falowym, powietrzem (akustyką), elektrycznością, optyką, ekosystemami, nawigacją ruchami ciał niebieskich, a także historią żeglugi. Wszystkie tematy ułożone w ciąg narracyjny prowadzą widza poprzez kolejne eksperymenty opowiadające o otaczającym nas świecie poprzez samodzielne odkrywanie i doświadczanie.
Ogródek wodny, generator wirów i fal
Kaskada wodna, wypełniająca wszystkie poziomy muzeum
Historia żeglugi i nawigacji
Dynamika ekosystemów
Laboratorium akustyczne